Tarieven

Voor de buitenschoolse opvang heeft u de keuze uit twee opvang pakketten;

BSO zonder vakanties en studiedagen ,  contract wordt opgesteld aan de hand van de schooltijden van uw kind(eren)

Hiervan bedraagt het nieuwe uurtarief  € 9,51 (2022)

BSO All- IN inclusief schoolvakanties en studiedagen, contract wordt opgesteld aan de hand van de schooltijden van uw kind(eren)

Hiervan bedraagt het nieuwe uurtarief: € 8,65 (2022)