Tarieven

Voor de buitenschoolse opvang heeft u de keuze uit twee opvang pakketten;

BSO zonder vakanties en studiedagen ,  contract wordt opgesteld aan de hand van de schooltijden van uw kind(eren)

Hiervan bedraagt het nieuwe uurtarief  € 9,31 (2021)

BSO All- IN inclusief schoolvakanties en studiedagen, contract wordt opgesteld aan de hand van de schooltijden van uw kind(eren)

Hiervan bedraagt het nieuwe uurtarief: € 8,46 (2021)