Het pedagogisch beleidsplan is opgesteld om u uitleg te geven over hoe wij werken en wat wij precies voor uw kind doen. Het beleid dient tevens als leidraad voor de pedagogische medewerkers. Het biedt de pedagogisch medewerkers houvast bij het dagelijkse werk met kinderen, geeft richting aan het pedagogisch handelen en zorgt voor een gelijkgestemde aanpak.

De Regenboog Kinderopvang vindt het belangrijk om kwaliteit te leveren aan kinderen, ouders en personeel. Door in goed contact te staan met ouders, pedagogisch medewerkers en externen wordt er getracht de wederzijdse betrokkenheid te vergroten. Met een open houding naar elkaar, blijven we in een voortdurend kritisch proces dat leidt tot verdieping en mogelijk tot veranderende inzichten.

Klik hieronder om het volledige pedagogische beleid van KDV Tuintje Regenboog in te zien ( PDF)

Pedagogisch beleidsplan KDV Tuintje Regenboog Januari 2023