Oudercommissie KDV Tuintje

Om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen en om daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen en behoeften van kind en ouder, heeft elke vestiging haar eigen oudercommissie.

De oudercommissie vergaderd minimaal 3 keer per jaar.

In samenwerking met u als ouder kunnen wij allen de kwaliteit voor uw kind waarborgen op de groep.

Wilt u ook deel uitmaken van de oudercommissie, om mee te denken over het beleid? Dan horen wij dit graag!

Klik >> hier om voor het contactformulier van KDV Tuintje.

De oudercommissie kan in de praktijk advies uitbrengen over de volgende onderwerpen.

Kwaliteit van de kinderopvang
Groepsgrootte
Pedagogisch medewerker/ kind-ratio
OpleidingseisenPedagogisch medewerkers in opleiding
Openingstijden

Kwaliteit pedagogisch klimaat
Uitvoering van het algemeen pedagogisch beleid
Het (jaar)activiteitenplan / aanbod

Kwaliteit veiligheid en gezondheid
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) veiligheid
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) gezondheid
Voedingsbeleid

Kwaliteit algemeen
Klachtenbeleid
Klanttevredenheid
De prijs