Huisregels

Tuintje Regenboog hanteert duidelijke huisregels. Wanneer uw kind bij ons wordt opgevangen, vragen wij u vriendelijk om de huisregels zorgvuldig door te nemen.

 

Brengen en halen; u bent als ouder verantwoordelijk voor het ophalen en brengen van uw kind van en naar de opvang.

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet komt, vragen wij u dit voor 9:30u aan ons door te geven via het Ouderportaal/OuderApp, dit kan door uw kindje afwezig te zetten in zijn/haar planning of door middel van het sturen van een berichtje naar de groep. Daarnaast kunt u ook bellen naar onze locatie op nummer 020- 3375071.

Wilt u uw kind iets later brengen dan horen wij dit ook graag voor 9:30u. Indien uw kind er niet is om 9:30u gaan wij ervan uit dat uw kind niet naar de opvang komt en wordt uw kind afgemeld.

Het ophalen van uw kind door iemand anders dan uzelf, kan alleen na toestemming van u als ouder. 

Diëten; bij het intakegesprek informeren ouders de leidsters over eventuele diëten van hun kind (bijvoorbeeld bij allergieën). Indien een arts uw kind speciale dieetvoeding voorschrijft, dient u dit zelf mee te brengen. Ook kan het zijn dat u, uit levensbeschouwelijk en/of religieus oogpunt, liever niet hebt dat uw kind bepaalde producten krijgt. Geeft u dit gerust door, Tuintje Regenboog houdt hier rekening mee.

Ziekte; zieke kinderen kunnen niet naar de opvang komen omdat we niet voldoende mogelijkheden hebben om deze kinderen de verzorging te geven die ze op dat moment nodig hebben. Als uw kind op de opvang ziek wordt, lichten we u zo spoedig mogelijk in. In overleg kunnen we met u afspreken, wanneer u uw kind komt ophalen.

Onder een ziek kind verstaan wij een kind dat;

  • verhoging heeft (vanaf 38,5 graden)
  • hangerig of lusteloos is
  • klaagt over pijn
  • meer dan twee keer diarree heeft gehad op de opvang
  • overgeeft en drinken/eten niet binnenhoudt
  • een besmettelijke ziekte heeft
  • ontstoken ogen heeft
  • hoofdluis heeft

Tuintje Regenboog hanteert een eigen ziektebeleid. Het Ziekteboekje kunt u vinden bij uw documenten in het Ouderportaal. In dit boekje staat per kinderziekte/ziektebeeld aangegeven wat het beleid is van Tuintje en of u uw kindje wel of niet kan brengen. Tijdens het intake gesprek wordt dit kort besproken.

Trakteren; Tuintje Regenboog vindt het belangrijk dat er aandacht besteed wordt aan de viering van verjaardagen, de geboorte van broertjes en zusjes en andere bijzondere gelegenheden. Het is dan mogelijk een traktatie mee te nemen. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. Voor leuke ideeën en tips kunt u terecht bij de groepsleidsters.

Eten/drinken bij binnenkomst; Wij hebben een vast dagprogramma dat om 9:30u begint met een gezamenlijk eetmoment. Mocht het zo zijn dat u onderweg bent en uw kind(eren) het ontbijt nog niet helemaal op heeft, dan willen wij u verzoeken om dit in de centrale hal te laten opeten of drinken.

Paracetamol/zetpil; paracetamol en/of zetpillen worden door ons niet toegediend aan de kinderen. Dit zijn koortsdrukkende medicijnen en bestrijden niet de ziekte maar de symptomen. Er is echter een uitzondering; paracetamol en/of zetpillen kunnen wel toegediend worden indien er een persoonlijk (ziekte) protocol is opgesteld voor uw kind(eren).

Roken; op de locaties mag niet gerookt worden. Dit om te voorkomen dat de kinderen, de voor hen, giftige sigarettenpeuken aanraken of opeten. Wij willen hier graag een positief voorbeeld in zijn.

Kinderwagens, buggy’s en maxi-cosi ; op last van de brandweer verzoeken wij u vriendelijk om zo min mogelijk kinderwagens en maxi- cosi’s achter te laten op het kinderdagverblijf. Indien u deze meeneemt vragen wij u vriendelijk, voor zover mogelijk, deze in te klappen en op de daarvoor bestemde plek neer te zetten in de hal zodat er een vrije doorgang wordt behouden. Wij vragen u vriendelijk om kinderfietsjes, steps e.d. weer mee te nemen naar huis.