Huisregels

Tuintje Regenboog hanteert duidelijke huisregels. Wanneer uw kind bij ons op het kinderdagverblijf komt, vragen wij u vriendelijk om de huisregels zorgvuldig door te nemen.

 

Brengen en halen; u bent als ouder verantwoordelijk voor het ophalen en brengen van uw kind van en naar het kinderdagverblijf. Het ophalen van uw kind door iemand anders dan uzelf, kan alleen na toestemming van u als ouder. Wij verzoeken u uw kind voor 9:30 uur te brengen en vanaf 15:30 uur op te halen. In overleg kunt u uw kind later brengen of eerder ophalen.

Afwezigheid; wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet komt, vragen wij u dit voor 9:30 uur aan de groepsleiding door te geven.

Diëten;
bij het intakegesprek informeren ouders de leidsters over eventuele diëten van hun kind (bijvoorbeeld bij allergieën). Indien een arts uw kind speciale dieetvoeding voorschrijft, dient u dit zelf mee te brengen. Ook kan het zijn dat u, uit levensbeschouwelijk en/of religieus oogpunt, liever niet hebt dat uw kind bepaalde producten krijgt. Geeft u dit gerust door, Tuintje Regenboog houdt hier rekening mee.

Ziekte; zieke kinderen kunnen niet op het kinderdagverblijf komen, omdat we niet voldoende mogelijkheden hebben om deze kinderen de verzorging te geven die ze op dat moment nodig hebben. Als uw kind op het kinderdagverblijf ziek wordt, lichten we u zo spoedig mogelijk in. In overleg kunnen we met u afspreken, wanneer u uw kind komt ophalen.

Onder een ziek kind verstaan wij een kind dat;

  • verhoging heeft (vanaf 38,0 graden)
  • hangerig of lusteloos is
  • klaagt over pijn
  • een besmettelijke ziekte heeft
  • ontstoken ogen heeft
  • hoofdluis heeft

Tuintje Regenboog hanteert een eigen ziektebeleid. Tijdens het intake gesprek ontvangt u het Ziekteboekje van de groepsleidster waar per kinderziekte /ziektebeeld staat aangegeven wat het beleid is van Tuintje en of u uw kindje wel of niet kan brengen.

Trakteren; Tuintje Regenboog vindt het belangrijk dat er aandacht besteed wordt aan de viering van verjaardagen, de geboorte van broertjes en zusjes en andere bijzondere gelegenheden. Het is dan mogelijk een traktatie mee te nemen. Onze voorkeur gaat uit
naar een gezonde traktatie. Voor leuke ideeën en tips kunt u terecht bij de groepsleidsters.

Eten/drinken bij binnenkomst; wij verzoeken u bij binnenkomst om uw kind(eren) niet met eten en drinken de groepen te betreden. Wij hebben een vast dagprogramma dat om 9:30uur begint met gezamenlijk fruit eten. Mocht het zo zijn dat u onderweg bent en uw kind(eren) het ontbijt nog niet helemaal op heeft, dan willen wij u verzoeken om dit in de centrale hal te laten opeten of drinken.

Hygiëne; om de hygiëne te bewaken, wordt u gevraagd bij binnenkomst slofjes over de schoenen te dragen. De slofjes vindt u in de daarvoor bestemde mand bij de entree. Er zijn luizenzakken aangeschaft, zodat de kinderen beter tegen luizen beschermd zijn.                                 

Paracetamol/zetpil; paracetamol en/of zetpillen worden door ons niet toegediend aan de kinderen. Dit zijn koortsdrukkende medicijnen en bestrijden niet de ziekte maar de symptomen. Er is echter een uitzondering; paracetamol en/of zetpillen kunnen wel toegediend worden indien er een persoonlijk (ziekte) protocol is opgesteld voor uw kind(eren).

Roken; op de locaties mag niet gerookt worden. Dit om te voorkomen dat de kinderen, de voor hen, giftige sigarettenpeuken aanraken of opeten. Wij willen hier graag een positief voorbeeld in zijn.

Kinderwagens, buggy’s en maxi-cosi ; op last van de brandweer verzoeken wij u vriendelijk om zo min mogelijk kinderwagens en maxi- cosi’s achter te laten op het kinderdagverblijf. Indien u deze meeneemt vragen wij u vriendelijk, voor zover mogelijk, deze in te klappen en op de daarvoor bestemde plek neer te zetten in de hal zodat er een vrije doorgang wordt behouden. Wij vragen u vriendelijk om kinderfietsjes, steps e.d. weer mee te nemen naar huis.