Huisregels

De Regenboog Kinderopvang hanteert duidelijke huisregels. Wanneer uw kind bij ons op het kinderdagverblijf komt, vragen wij u vriendelijk om de huisregels zorgvuldig door te nemen.

Brengen en halen
U bent als ouder verantwoordelijk voor het ophalen en brengen van uw kind van en naar het kinderdagverblijf. Het ophalen van uw kind door iemand anders dan uzelf, kan alleen na toestemming van u als ouder.

Wij verzoeken u uw kind voor 9:30 uur te brengen en vanaf 15:30 uur op te halen. In overleg kunt u uw kind later brengen of eerder ophalen.

Afwezigheid
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet komt,
vragen wij u dit voor 9:30 uur aan de groepsleiding van de locatie door te geven.

Diëten

Bij het kennismakingsgesprek informeren ouders de leidsters over eventuele diëten van
hun kind (bijvoorbeeld bij allergieën). Indien een arts uw kind speciale dieetvoeding voorschrijft,
dient u dit zelf mee te brengen. Ook kan het zijn dat u, uit levensbeschouwelijk en/of religieus
oogpunt, liever niet hebt dat uw kind bepaalde producten krijgt. Geeft u dit gerust door,
de Regenboog Kinderopvang houdt hier rekening mee.

Ziekte
Zieke kinderen kunnen niet op het kinderdagverblijf komen, omdat we niet voldoende mogelijkheden hebben om deze kinderen de verzorging te geven die ze op dat moment nodig hebben.

Als uw kind op het kinderdagverblijf ziek wordt, lichten we u zo spoedig mogelijk in. In overleg kunnen we met u afspreken, wanneer u uw kind komt ophalen.

Onder een ziek kind verstaan wij een kind dat:

  • verhoging heeft (vanaf 38 graden)
  • hangerig of lusteloos is
  • klaagt over pijn
  • een besmettelijke ziekte heeft
  • ontstoken ogen heeft
  • hoofdluis heeft

Trakteren
De Regenboog Kinderopvang vindt het belangrijk dat er aandacht besteed wordt aan
de viering van verjaardagen, de geboorte van broertjes en zusjes en andere bijzondere
gelegenheden. Het is dan mogelijk een traktatie mee te nemen. Onze voorkeur gaat uit
naar een gezonde traktatie.
Voor leuke ideeën en tips kunt u terecht bij de pedagogisch medewerksters.

Hygiëne
Om de hygiëne te bewaken, wordt u gevraagd bij binnenkomst slofjes over de schoenen te dragen. De slofjes vindt u in de daarvoor bestemde mand bij de entree. Er zijn luizenzakken aangeschaft, zodat de kinderen beter tegen luizen beschermd zijn.

Roken
Op de locaties mag niet gerookt worden, ook niet buiten. Dit om te voorkomen dat de kinderen, de voor hen, giftige sigarettenpeuken aanraken of opeten. Wij willen hier graag een positief voorbeeld in zijn.

Fietsstoeltjes, buggy’s en autostoeltjes
Op last van de brandweer verzoeken wij u vriendelijk om zo min mogelijk buggy’s, maxi cosi’s en autostoeltjes achter te laten op het kinderdagverblijf. Indien u deze meeneemt vragen wij u vriendelijk, voor zover mogelijk, deze in te klappen en op de daarvoor bestemde plek neer te zetten.

Algemeen
Elke locatie heeft ook haar eigen algemene huisregels, die per locatie kunnen verschillen. De huisregels kunnen worden opgevraagd bij de leidinggevende van de locatie.