16 maart 2020

In de onderstaande link van de rijksoverheid waar de meestgestelde vragen en actuele informatie over coronavirus en kinderopvang kan vinden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

____________________________

15 maart 2020

Geachte ouders/verzorgers,

In meerdere landen en ook in Nederland zijn of worden scholen en kinderopvang gesloten. De minister roept op om alle scholen en kinderopvang in Nederland te sluiten.
Het welzijn van onze kinderen, van u als ouders/verzorgers en van onze medewerkers staan voor ons voorop.
Kinderen en medewerkers blijven thuis, enerzijds omdat ze zelf in de risicogroep zitten anderzijds omdat iemand op het thuisfront kwetsbaar is. Het wordt dan ook moeilijk om de kinderopvang op een verantwoorde manier te organiseren.

Tuintje Regenboog voelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid om te voorzien in de opvang van kinderen waarvan beide ouders/verzorgers werkzaam zijn in maatschappelijk vitale sectoren of beroepen. Alleen voor bijzondere noodsituaties zal Tuintje Regenboog onderzoeken of opvang voor uw kind kan worden georganiseerd, de opvang is immers gesloten.
Morgen zullen alle medewerkers van Tuintje Regenboog bijeen komen om plannen te maken om op deze nieuwe situatie in te spelen.

Wij rekenen op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie en realiseren ons dat we afhankelijk zijn van de ontwikkelingen rondom het virus en vraagt dit improvisatie van ons allemaal. De sluiting van Tuintje Regenboog is vooralsnog geldend tot 6 April 2020.

Om een planning te kunnen maken van het aantal op te vangen kinderen van ouders uit de vitale beroepen en de nodige inzet van medewerkers vragen wij deze desbetreffende ouders ons een email te sturen met onderstaande informatie.
—————————————————————————-
Valt uw beroep in een van de vitale beroepen (zie bijlagen) en kunt u geen andere opvangmogelijkheden organiseren op dagen dat u moet werken?

Naam kind……………………………………………………………………………………………….
Data van nodige opvang op Tuintje; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… U kunt mailen naar: planning@regenbooggroep.nl

Vanzelfsprekend geldt dat kinderen die verkoudheidsverschijnselen vertonen zoals;
• Loopneus/niezen
• Hoesten
• keelpijn
• verhoging ( vanaf 38°C)
niet worden opgevangen op Tuintje Regenboog en thuis moeten blijven om uit te zieken.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven tot verdere informatie, dan krijgt u die uiteraard direct van ons.
Meer informatie kunt u vinden op de RIVM website of op www.rijksoverheid.nl Indien u vragen heeft dan kunt u mailen naar planning@regenbooggroep.nl

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Directie Tuintje Regenboog

Specifiek voor COVID-19
Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:
• Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
• Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
• Openbaar vervoer.
• Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
• Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
• Vervoer van afval en vuilnis.
• Kinderopvang.
• Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
• Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
o meldkamerprocessen
o brandweerzorg
o ambulance zorg
o GHOR
o crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
• Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).

Vitale processen
Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.
• Landelijk transport en distributie elektriciteit
• Regionale distributie elektriciteit
• Gasproductie, landelijk transport en distributie
• Regionale distributie gas
• Olievoorziening
• Internet en datadiensten
• ICT/Telecom
• Internettoegang en dataverkeer
• Spraakdienst en SMS
• Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
• Drinkwatervoorziening
• Drinkwater
• Keren en beheren waterkwantiteit
• Vlucht- en vliegtuigafhandeling
• Scheepvaartafwikkeling
• Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
• Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
• Toonbankbetalingsverkeer
• Massaal giraal betalingsverkeer
• Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken
• Effectenverkeer
• Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
• Inzet politie
• Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
• Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)
• Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers
• Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven
• Inzet defensie