Klachtenregeling

Uiteraard doen wij onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent.

 

Het is altijd het beste om uw klacht zo snel mogelijk te bespreken met de betrokken medewerker om samen een oplossing te vinden. Als dat niet lukt, kunt u de leidinggevende inschakelen of de oudercommissie van de locatie. Deze zal bemiddelen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Het interne klachtenreglement vindt u hier.

 

Mocht onze interne klachtenregeling niet leiden tot een goede oplossing dan staat het de ouder(s) vrij om informatie, advies en mediation te vragen bij Klachtloket Kinderopvang gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie.

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u hier.