Ruil en extra dagen beleid

Ouders kunnen kosteloos hun vaste opvangdag (deel) ruilen tegen een ander dag(deel) mits er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Goedkeuring voor de aanvraag is alleen mogelijk wanneer de maximale groepsgrootte op de aangevraagde ruil dag(deel) nog niet bereikt is en er voldoende personeel ingepland is;
 • Er wordt geen extra personeel ingezet om het ruilen of extra dag(deel) op een bepaalde dag mogelijk te maken (bv in vakantieperiodes wordt vooraf de personeelsbezetting afgestemd op het aantal aanwezige kinderen; ruilen is alleen mogelijk als er binnen de vastgestelde personeelsbezetting nog ruimte is voor opvang van extra kinderen);
 • Een ruildag kan alleen plaatsvinden in dezelfde week;
 • Een extra opvangdag(deel) kan het gehele jaar aangevraagd worden;
 • Uitgangspunt is dat een extra dag of ruiling plaats vindt binnen de eigen stamgroep;
 • Nieuwe kwaliteitsregels geven aan dat met schriftelijke toestemming van ouders het wel mogelijk is dat hun kind (tijdelijk) op een andere groep geplaatst kan worden; dit betekent dat een kind op een extra of ruil dag geplaatst kan worden op een van de andere leeftijdsgroepen (overeenkomstig leeftijd kind);
 • Ruildagen zijn kindgebonden en daardoor niet overdraagbaar op een ander kind;
 • De aanvraag om te ruilen dient door middel van het “aanvraagformulier ruil dag(en)” ingediend te worden voordat het ruilen plaatsvindt;
 • De aanvraag voor extra opvangdagen(delen) dient door middel van het ‘aanvraagformulier extra dagen’ ingediend te worden;
 • De aanvraagformulieren zijn aanwezig op de groepen
 • De ingevulde aanvraagformulieren dienen ingeleverd te worden bij de groepsleidsters;
 • De leidinggevende bekijkt of de ruil of extra dag mogelijk is, afhankelijk van de definitieve personeelsplanning afgestemd op leidster/kind ratio.
 • De groepsleidsters deelt vervolgens aan de ouder mede of de ruil of extra dag wel of niet mogelijk is;
 • Het gebruik van ruil en extra dagen is alleen mogelijk in de periode, dat er een opvangovereenkomst is;

Onderstaande dagen kunnen niet geruild worden;

 • Vakantiedagen
 • Studiedagen
 • Ziektedagen
 • Nationale vrije dagen, bijvoorbeeld Hemelvaart of kerstdagen
 • Ruildagen zijn in de zomervakantie niet toegestaan in verband met de planning van kindbezetting en inroostering leidsters.