Ruil en extra dagen beleid

Ouders kunnen kosteloos hun vaste opvangdag (deel) ruilen tegen een ander dag(deel). U vraagt ruil of extra dagen aan via het Ouderportaal.

Planning&Plaatsing bekijkt of de ruil of extra dag mogelijk is, afhankelijk van de definitieve personeelsplanning afgestemd op leidster-kind ratio. U ontvangt op de Ouderapp een akkoord of niet akkoord melding van de aangevraagde ruil of extra dag.

De volgende ruil of extra dagen aanvragen kunnen niet gehonoreerd worden, indien u;

– Ruil en extra dagen aanvraagt op de dag zelf;

– Ruil en extra dagen aanvraagt voor de eerst volgende dag;

– Ruil en extra dagen aanvraagt voor de lopende week.

( dit in verband met de planning en inroostering. Planning&Plaatsing heeft de tijd nodig om de aanvraag te toetsen)

Voorwaarden

 • Goedkeuring voor de aanvraag is alleen mogelijk wanneer de maximale groepsgrootte op de aangevraagde ruil dag(deel) nog niet bereikt is en er voldoende personeel ingepland is;
 • Er wordt geen extra personeel ingezet om het ruilen of extra dag(deel) op een bepaalde dag mogelijk te maken (bv in vakantieperiodes wordt vooraf de personeelsbezetting afgestemd op het aantal aanwezige kinderen; ruilen is alleen mogelijk als er binnen de vastgestelde personeelsbezetting nog ruimte is voor opvang van extra kinderen);
 • Een ruildag kan alleen plaatsvinden in dezelfde week;
 • Een extra opvangdag(deel) kan het gehele jaar aangevraagd worden;
 • Uitgangspunt is dat een extra dag of ruiling plaats vindt binnen de eigen stamgroep;
 • Kwaliteitsregels geven aan dat met toestemming van ouders het wel mogelijk is dat hun kind (tijdelijk) op een andere groep geplaatst kan worden; dit betekent dat een kind op een extra of ruil dag geplaatst kan worden op een van de andere leeftijdsgroepen (overeenkomstig leeftijd kind);
 • Ruildagen zijn kindgebonden en daardoor niet overdraagbaar op een ander kind;
 • De aanvraag om te ruilen dient te worden ingediend via het Ouderportaal;
 • De aanvraag voor extra opvangdagen(delen) dient te worden ingediend via het Ouderportaal ;
 • Planning&Plaatsing bekijkt of de ruil of extra dag mogelijk is, afhankelijk van de definitieve personeelsplanning afgestemd op leidster/kind ratio.
 • Het gebruik van ruil en extra dagen is alleen mogelijk in de periode, dat er een opvangovereenkomst is;
 • Ruildagen zijn in de zomervakantie niet toegestaan in verband met de planning van kindbezetting en inroostering leidsters.

Onderstaande dagen kunnen niet geruild worden;

 • Vakantiedagen
 • Cursus/Studiedagen personeel
 • Ziektedagen
 • Nationale vrije dagen, bijvoorbeeld Hemelvaart of kerstdagen