Meest gestelde vragen

Locaties

Kan ik een kijkje nemen op een locatie?

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op een van onze locaties. U kunt een rondleiding aanvragen door te klikken op de optie – rondleiding aanvragen- bovenaan op onze website. 

Wat zijn de openingstijden?
De openingstijden van KDV Tuintje Regenboog zijn van maandag t/m vrijdag van 7:30u-18:30u.

De openingstijden van BSO Tuintje Regenboog zijn ma/di en do van 13:30u- 18:30u en woe/vrij van 11:30u-18:30u.

 

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?
U kunt uw kind inschrijven via het inschrijfformulier op onze website. Op het inschrijfformulier geeft u alle benodigde gegevens door die wij nodig hebben om uw kind te kunnen plaatsen.
Vanaf wanneer kan ik mijn kind inschrijven?
Zodra u uw keuze heeft gemaakt voor het plaatsen van uw kind op een van onze locaties, kunt u uw kind inschrijven. Inschrijven is geheel vrijblijvend, u zit nergens aan vast. Bent u in verwachting? Dan kunt u ook al uw kindje inschrijven.
Wat is een verticale groep?
Bij een verticale groep is er gekozen om kinderen van 0-4 jaar samen in één groep te hebben. Voordelen van een verticale groep zijn onder andere dat er voor de gehele duur van de opvangperiode uw kind dezelfde leidsters heeft en wordt uw kind in dezelfde groepsruimte opgevangen. Daarnaast zijn de kinderen langer bij elkaar en kunnen broertjes en zusjes bij elkaar op de groep worden geplaatst.
Wat is een horizontale groep?
Bij een horizontale groep is er gekozen om een indeling te maken naar leeftijd. Een horizontale groep is een leeftijdsgerichte groep. Voordelen van een horizontale groep zijn onder andere dat uw kind in een groep zit met leeftijdsgenootjes waarbij er minder leeftijdsverschil zit tussen de oudsten en jongsten van de groep.  Nadelen kunnen zijn dat uw kind nadat het 2 jaar is geworden weer opnieuw moet wennen aan andere leidsters, groepsruimte en kinderen.

Zo hebben wij gekozen voor de volgende groepsindelingen;

  • Babygroep van 0 tot 2 jaar
  • Peutergroep van 2 tot 4 jaar
Hoe ziet een dag op het kinderdagverblijf eruit?
Op ons kinderdagverblijf hebben wij een vast dagritme wat ervoor zorgt dat uw kind zich snel veilig en vertrouwd voelt. Op de babygroepen volgen wij zoveel mogelijk het ritme van thuis maar naarmate de kinderen groter worden volgen ze het dagritme van de groep. Iedere ochtend wordt er rustig tijd genomen om afscheid te nemen van de ouder(s), er wordt gespeeld, gelezen, gezongen en buiten gespeeld. Uiteraard worden er ook veel uitdagende activiteiten aangeboden die in het teken staan van het thema van Kiki. Rond 11:30u wordt er een warme maaltijd gegeten  en daarna gaan de meeste kinderen naar bed. Vanaf 14:30u zijn de kinderen weer wakker en wordt er nog wat gegeten en gedronken. De kinderen kunnen dan weer deelnemen aan een activiteit of kunnen vrijspelen. Vanaf 16:00u tot 18:30u worden de kinderen weer opgehaald.
Hoe ziet een dag op de buitenschoolse opvang eruit?

De kinderen van de buitenschoolse opvang worden bij hun school opgehaald door een leidster van de bso, dit kan lopend, met de Stint of met de autobus. Na binnenkomst op de bso is er een eet en drink moment met de kinderen. Wij bieden crackers en/of rijstwafels aan met verschillende belegsoorten. Na het gezamenlijke eetmoment gaan de kinderen in groepjes aan een aangeboden activiteit beginnen. De kinderen kunnen zelf kiezen aan welke activiteit zij mee willen doen. Dit kan een atelier, kook of sport -activiteit zijn of er wordt gekozen om naar buiten te gaan. Rond 17:00u zijn alle activiteiten afgerond en hebben de kinderen de vrijheid om te spelen in de hoeken of om spelletjes te spelen. Ook hier geldt dat de kinderen vanaf 16:00u tot 18:30u opgehaald kunnen worden.

Wat moet ik mijn kind meegeven naar het kinderdagverblijf?
Als uw kind voor het eerst op het kinderdagverblijf komt, is het fijn om het speentje en/of knuffeltje mee te nemen van thuis zodat uw kind iets bekends bij zich heeft. Daarnaast vragen wij of de ouder(s) reservekleding mee wilt nemen zoals rompertje, broek, shirt etc. zodat, wanneer dit vies is geworden, wij uw kindje schone kleding kunnen aantrekken. De reservekleding kunt u neerleggen in het eigen bakje van uw kind.  Indien uw kind eigen billendoekjes, lotion of crèmes nodig heeft dan kunt dit ook meenemen naar de opvang.
Hebben jullie een wenbeleid?

Na inschrijving van uw kind wordt er een afspraak gemaakt voor het intake gesprek. Tijdens het intakegesprek met de leidster van de groep van uw kind zal het wennen besproken worden. Er kan gekozen worden voor een ander wenschema passend bij de situatie en kind. Ons vaste wenschema ziet er als volgt uit;

  • Intake gesprek en 2 uur wennen
  • Dag 2: circa 4 uur wennen
  • Dag 3: circa 6 uur wennen

Opvangvormen

Hele of halve dagen?
Indien u halve dagen opvang nodig heeft dan behoort dit ook tot de mogelijkheid. U kunt dit aangeven bij de inschrijving.
Wat is flexibele opvang?

Voor de opvang op het kinderdagverblijf kan er gekozen worden voor halve dagen opvang. Een reguliere opvang dag bestaat uit 11 uur. ( van 7:30u tot 18:30u) Flexibele opvang is opvang op maat. Zoals het al aangeeft is deze vorm van opvang flexibel in de uren die u wenst. Dit kan zijn; halve dagen opvang of opvang voor afwijkende tijden. Flexibele opvang heeft een hogere uurprijs dan reguliere opvang.

Is er ook voorschoolse opvang?

Op dit moment bieden wij alleen nog voorschoolse opvang aan, aan onze huidige kinderen met een vso contract. Dit opvang-product zal gaan stoppen.

Wat is het verschil tussen het BSO ALL-IN pakket en het pakket zonder vakantie en studiedagen?

Op de buitenschoolse opvang bieden wij twee soorten opvang pakketten aan. Het ALL-IN pakket is het gehele jaar opvang na schooltijd inclusief alle vakanties en studiedagen van de school. Het andere opvang pakket biedt alleen opvang voor na schooltijd. ( dit is dus exclusief vakanties en studiedagen van de school)

Beleid

Zijn ruil en extra dagen mogelijk?
Ruildagen zijn mogelijk indien de bkr ( beroepskracht-kind ratio) dit toelaat. Dit kan wanneer de maximale groepsgrootte nog niet is bereikt en er voldoende personeel is ingepland. Daarnaast dient een ruil dag in dezelfde week plaats te vinden. Vakantie, ziekte, studie, nationale vrije dagen zoals kerst mogen niet worden geruild. In de zomervakantie kan er niet worden geruild i.v.m. de vakantieplanning.
Kan een ziektedag van mijn kind later ingehaald worden?
Als uw kind ziek is op een opvang dag dan kan deze dag niet worden geruild met een andere dag.
Mag ik vakantiedagen ruilen?
Als u op vakantie gaat en uw kind komt niet naar de opvang dan kunnen deze dagen niet worden geruild.
Kunnen wij het contract wijzigen nadat wij het contract ondertekend hebben?
U kunt een wijziging van het contract doorgeven aan de leidinggevende/directie van de opvang. De wijziging zal ingaan met inachtneming van één maand.
Hoe kan ik opzeggen?
U kunt het opvangcontract opzeggen middels het sturen van een email naar planning@regenbooggroep.nl. Het contract zal met inachtneming van één maand komen te vervallen.
Wat is de opzegtermijn?
Er is een opzegtermijn van één maand.
Wanneer ontvang ik de jaaropgave?
U ontvangt de jaaropgave jaarlijks in de maand Maart, per email.
Hoe wordt er omgegaan met kindjes met een allergie?
Tijdens het intakegesprek zal er gesproken worden over eventuele allergieën van uw kind. De allergie wordt vastgelegd op een ontworpen formulier welke op elke groep zichtbaar op is gehangen. Indien er voor deze allergie ook medicatie is voorgeschreven dan zal er een persoonlijk ziekteprotocol worden gemaakt die ook zichtbaar op de groep wordt opgehangen. Daarnaast zal de allergie en het protocol besproken worden in de maandelijkse teamoverleggen.
Wat als de vaste leidster van mijn kind ziek is?
Als de leidster van de groep van uw kind ziek is zal er voor inval worden gezorgd. Iedere locatie heeft de beschikking over vaste invallers uit de eigen invalpool. Zo zult u en uw kind altijd bekende gezichten zien op de opvang.
Wordt er samengewerkt met de basisschool?
Als een kind de basisschoolleeftijd heeft bereikt zal het ons kinderdagverblijf verlaten en wellicht doorstromen naar onze buitenschoolse opvang locatie. Als de ouder(s) aangeeft behoefte te hebben aan een eind gesprek dan vindt deze plaats net voordat het kind vier jaar wordt. Het kan ook zo zijn dat de ouder geen behoefte heeft aan een eindgesprek. In beide gevallen zal het overdrachtsformulier opgestuurd worden naar de basisschool van het kind. Indien een kind eerder dan de basisschoolleeftijd onze opvang verlaat dan zal er geen overdracht plaatsvinden naar de basisschool. Mochten er zorgen en/of hulpvragen zijn rondom een kind dan kan er gekozen worden voor een warme overdracht naar de basisschool. Elke vorm van overdracht naar de basisschool zal alleen met toestemming van de ouder(s) plaatsvinden.

Kosten en kinderopvangtoeslag

Wat is een LRKP-nummer?
Voor het aanvragen en wijzigen van kinderopvangtoeslag heb je het Landelijke Registratie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) nummer nodig. Hieronder vindt u de nummers van onze locaties;

KDV Tuintje: LRKP- nummer: 101742605

BSO Tuintje: LRKP- nummer: 736162598

 

Wat zijn de tarieven?
KDV Tuintje Regenboog- > link
BSO Tuintje Regenboog -> link

Wat zijn de algemene sluitingsdagen?

De algemene sluitingsdagen van Tuintje Regenboog zijn de algemene CAO dagen zoals; Nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag, Hemelvaart, Pinksteren en Kerst. Een totaaloverzicht van de sluitingsdagen per jaar kunt u vinden onder de knop; Sluitingsdagen.

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?
Kinderopvangtoeslag moet je zelf aanvragen bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl. Je hebt daarbij de gegevens nodig die in de plaatsingsovereenkomst staan. Bij de aanvraag moet je het gemiddeld aantal uren per maand invullen.

Wilt u hulp bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag? Laat het ons weten, wij helpen u graag.

Hoe vindt de betaling door de Belastingdienst plaats?
U vraagt de kinderopvangtoeslag digitaal aan bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl . De Belastingdienst verwerkt je aanvraag en controleert of je voor de kinderopvangtoeslag in aanmerking komt. Zo ja, dan maakt de Belastingdienst de toeslag maandelijks rechtstreeks aan je over. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op de informatie die je vooraf over je situatie hebt verstrekt.
Hoe bereken je de eigen kosten voor de kinderopvang als ouder?
Voor het bepalen van de kosten van de kinderopvang zijn de volgende gegevens van belang:
· het belastbaar gezinsinkomen
· gegevens over het soort opvang
· de omvang van het gebruik

Bereken de volgende onderdelen:
1. de totale kosten voor de kinderopvang
2. de kinderopvangtoeslag
Je betaalt het bedrag dat overblijft als de kinderopvangtoeslag is afgetrokken van de totale kosten.

Wanneer worden de opvangkosten afgeschreven van mijn rekening?
Omstreeks de 25e van iedere maand worden de kosten van de opvang afgeschreven
De opvang is nog niet gestart maar er is er toch geld van mijn rekening afgeschreven, hoe kan dit?
De kosten voor de opvang worden voorafgaande aan de nieuwe maand afgeschreven. (Bijvoorbeeld de maand Februari wordt omstreeks 25 Januari afgeschreven)
Waarom is er nog geen geld van mijn rekening afgeschreven?
Als het opvangcontract is gestart nadat de automatische incasso is geweest ( omstreeks de 25e van iedere maand) dan zal er in de eerstvolgende maand omstreeks de 25e met terugwerkende kracht worden geïncasseerd. (Bijvoorbeeld; het opvangcontract start op 2 Februari dan zal er omstreeks 25 Februari twee maal het factuurbedrag geïncasseerd worden)
Kan ik handmatig het factuurbedrag overmaken naar jullie?
Nee, er kan niet handmatig worden overgemaakt. Bij de nieuwe automatische incasso ronde zullen alle lopende facturen afgeschreven worden.
Waar kan ik de algemene voorwaarden vinden?
U kunt de algemene voorwaarden terug vinden onderaan onze website.
Worden erkende feestdagen doorberekend?
De nationale feestdagen (Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag) worden als deze op een doordeweekse dag vallen doorberekend. Deze dagen kunnen niet worden geruild en/of ingehaald.
Waarom moet ik de nationale feestdagen of sluitingsdagen doorbetalen?
Alle kosten lopen het hele jaar door, met name personeelskosten en huisvestingskosten. Ook tijdens verlof en feestdagen krijgen de medewerkers gewoon hun salaris. Aflossingen van hypotheken en betalingen van huur gaan tijdens sluitingsdagen gewoon door. Daar is ons uurtarief op afgestemd. Als we alle feestdagen en sluitingsdagen niet in rekening brengen, dan moeten we de andere uren tegen een hoger uurtarief berekenen. Uiteindelijk zullen alle uitgaven afgedekt moeten worden door inkomsten. Het is voor ouders gunstiger om meer uren tegen een lager tarief af te nemen, dan minder uren tegen een hoger tarief, aangezien je in deze situatie een hogere tegemoetkoming van de belastingdienst terug krijgt.

Ouders

Is er een oudercommissie?
Iedere opvanglocatie heeft een oudercommissie. De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders van de locatie waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. Bij binnenkomst op de locatie kunt u zien wie de huidige oudercommissie leden zijn en op welk emailadres u contact kan opnemen.
Hoe wordt de ontwikkeling van mijn kind gevolgd?
Het is heel belangrijk om goed met ouders/ verzorgers te praten en gedrag te bespreken. Van elkaar leer je niet alleen meer over het kind maar krijg je ook veel achtergrond informatie en krijg je misschien wel goede handvatten om het gedag van het kind te begrijpen of in goede banen te leiden.

Wij observeren eenmaal per jaar middels het observatie systeem van Uk&Puk. De ouders worden dan uitgenodigd voor een 10 minuten gesprekje. Tijdens dit gesprek worden de bevindingen van de observatie besproken en indien nodig bekijken we samen met de ouders wat er met het kind aan de hand kan zijn en hoe we hiermee om kunnen gaan. Een goede afstemming in de omgang met het kind biedt in veel gevallen al uitkomst.

 

 

 

Wij observeren eenmaal per jaar middels het observatiesysteem van Puk&Ko, wat eenmaal per jaar wordt gedaan, worden de ouders/ verzorgers uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek worden de bevindingen van de observatie besproken.

 

VVE

Wat is Voor- en Vroegschoolse educatie? ( VVE)
Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) heeft als eerste doel de brede algemene ontwikkeling te stimuleren van kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Daarnaast bieden we kinderen die de Nederlandse taal niet of matig beheersen extra ondersteuning in het leren van de Nederlandse taal. Een goede taalontwikkeling tussen 0 en 4 jaar is belangrijk voor het latere leren op de basisschool en voor de totale ontwikkeling van kinderen. Via het VVE programma Kiki ( kansen in kinderen) werken we actief aan het verminderen of voorkomen van (het risico op) ontwikkelingsachterstanden bij kinderen. Iedere zes weken wordt er aan de hand van een ander thema verschillende activiteiten aangeboden.
Werken jullie met een vve programma?

Op ons kinderdagverblijf wordt gewerkt met het programma Kiki. Kiki is een manier om een kind te stimuleren en de gelegenheid te bieden zich te ontplooien op een speelse wijze. Kiki is de beer die op de opvang woont en samen met de kinderen allerlei avonturen beleeft.
Kiki doet aan alles mee en wil veel weten en leren. Kiki kan een echt vriendje worden van uw kind en is een knuffel waar uw kind zich mee kan identificeren.

We werken met thema’s en iedere zes weken is er weer een ander thema. Deze thema’s zijn opgebouwd uit een inleiding, kern en afsluiting. Aan iedere thema zijn 8 activiteiten gekoppeld. Deze activiteiten bestaan onder meer uit: interactief voorlezen van boekjes passend bij het thema, aanleren van liedjes, spelletjes, dansjes, yoga, knutselwerkjes en rollenspellen. Voor iedere leeftijd zijn er leuke activiteiten.