Tuintje Regenboog (BSO)

Op BSO Tuintje hebben wij ook een ruimte ingericht voor allerlei verschillende sport en bewegingsactiviteiten zoals bijvoorbeeld dans en yoga. Deze ruimte is zo ingericht dat er veel bewegingsvrijheid is voor de groep kinderen die hier een activiteit volgen.

Voor de sportclubs worden externe professionals ingehuurd. Zij komen gedurende een periode langs voor het aanbieden van een sport en/of dans les. De inzet van een externe docent kan dus wijzigen. Wij streven ernaar diverse professionals meerdere lessen te laten geven zodat kinderen zichzelf steeds verder kunnen ontwikkelen binnen de les en/of dans soort.

De professionals die een sportles aanbieden bezitten allen zelf over een verklaring omtrent goed gedrag. De professionals die worden ingehuurd hebben een diploma omtrent de activiteit die zij aanbieden. Zij voeren de activiteit uit in de sportruimte van de buitenschoolse opvang Tuintje regenboog. De professional kan de activiteit onder begeleiding van een stagiaire of pedagogisch medewerkers uitvoeren indien dit wenselijk is. Tevens kunnen zij de activiteit zelfstandig uitvoeren. De professionals die de sportlessen aanbieden bij tuintje regenboog hebben allen een passende opleiding en ervaring met het lesgeven van kinderen. Tevens hebben veel van de professionals een EHBO diploma. Wij werken alleen met professionals samen die voldoende ervaring hebben en de veiligheid van de kinderen kunnen waarborgen tijdens de sportles. Indien de professionals de activiteit zelfstandig uitvoeren zal een pedagogisch medewerker af en toe de ruimte inlopen om te kijken of alles goed gaat en er wellicht ondersteuning nodig is.

De professionals dienen voordat zij de activiteit starten bij regenbooggroep een VOG van zichzelf te laten zien.