KDV Vlinder Regenboog

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Hartelijk dank voor uw interesse in kinderdagverblijf Vlinder Regenboog. Middels ons informatieboekje geven wij u graag een impressie van onze locatie.

De Regenboog Kinderopvang is een kinderopvangorganisatie welke zowel dag- als buitenschoolse opvang aanbiedt. Op de dagopvang wordt professionele opvang aangeboden voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

De regenbooggroep staat voor een veilige, rustige en huiselijke omgeving waarbij uw kind centraal staat! Wij zijn ons ervan bewust dat ieder kind uniek is en een eigen ontwikkeling doorloopt op zijn of haar manier.

Het informatieboekje is opgesteld om u uitleg te geven over hoe wij werken en wat wij precies voor uw kind doen. In dit informatieboekje zullen.