Tuintje Regenboog (KDV)

Kinderdagverblijf Tuintje Regenboog kent verschillende leeftijdsgroepen.

Horizontale baby groepen (2 stuks):                                                                                                                                                                

De twee babygroepen zijn de groepen waarin de leeftijd van de kinderen dichter bij elkaar ligt.  Tuintje Regenboog beschikt over twee horizontale babygroepen waar kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar geplaatst kunnen worden. De pedagogisch medewerker kan het dagritme en de activiteiten geheel afstemmen op de specifieke behoeften van de betreffende leeftijdsgroep. Bovendien hebben kinderen op deze groep altijd voldoende leeftijdsgenootjes om zich heen om mee te spelen. Op elk van de twee babygroepen is dagelijks plek voor 8 kinderen. Twee beroepskrachten zullen op deze groep werkzaam zijn.

 

Horizontale peutergroep:                                                                                                                                                                                

In deze groep zijn kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot en met 4 jaar geplaatst. De kinderen hebben op deze groep altijd voldoende leeftijdsgenootjes om zich heen om mee te spelen. Op de peutergroep is dagelijks plek voor 13 kinderen. Minimaal twee beroepskrachten zijn op deze groep werkzaam.

 

3+ Peutergroep:                                                                                                                                                                                              

In de 3plusgroep zijn kinderen geplaatst tussen de 3 en de 4 jaar. Zij brengen de dag door op een voor hun afgestemde ingerichte leefruimte. De pedagogisch medewerker kan het dagritme en de activiteiten geheel afstemmen op de specifieke behoeften van de betreffende leeftijdsgroep. Op de 3+groep is dagelijks plek voor 13 kinderen. Minimaal twee beroepskrachten zijn op deze groep werkzaam.

 

Verticale groep:                                                                                                                                                                                             

Op de verticale groep zitten kinderen van verschillende leeftijden (0-4 jaar) bij elkaar in de groep, dit vanuit de visie dat kinderen van diverse leeftijden van elkaar kunnen leren. Het plaatsen van kinderen in een verticale stamgroep heeft als belangrijk doel het bieden van een rijkere sociale ontwikkeling. Oudere kinderen kunnen jongere kinderen helpen. Doordat kinderen in dezelfde groep zitten ontstaat er een veilige basis waarin een kind zich aan de vaste pedagogisch medewerkers, vriendjes en de ruimte kan hechten. Op de verticale groep van Tuintje Regenboog is dagelijks plek voor 13 kinderen. Minimaal twee pedagogisch medewerkers zijn op deze groep werkzaam. Als de groepsbezetting het aangeeft kan er ook een derde pedagogisch medewerker worden ingezet.