Klachtenbeleid

Samen naar een oplossing zoeken

Uiteraard doen wij ons uiterste best om u goed van dienst te zijn. De Regenboog Kinderopvang werkt echter niet alleen voor kinderen, maar ook met mensen. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze medewerkers of over onze producten.

 

Klachtenprocedure
De Regenboog Kinderopvang spant zich in om er samen met u uit te komen. Lukt dat niet met de betreffende medewerker of de leidinggevende, dan kunt de oudercomissie van uw vestiging inschakelen. Deze probeert te bemiddelen of kan u informeren over de onafhankelijke, externe klachtencommissies, waarbij de desbreffende Regenboog vestiging is aangesloten. U heeft  altijd het recht om direct onderstaande commissies in te schakelen.

Klachtenprocedure
De Regenboog Kinderopvang spant zich in om er samen met u uit te komen. Lukt dat niet met de betreffende medewerker of de leidinggevende, dan kunt de oudercommissie van uw vestiging inschakelen. Deze probeert te bemiddelen of kan u informeren over de onafhankelijke, mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag.

www.klachtenloket –kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie. In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u hier.

>> bekijk het jaarverslag 2015 KDV Vlinder Regenboog
>> bekijk het jaarverslag 2015 BSO Vlinder Regenboog
>> bekijk het jaarverslag 2015 KDV Tuintje Regenboog
>> bekijk het jaarverslag 2015 BSO Tuintje Regenboog

Samen oplossen
Het is altijd het beste om uw klacht zo snel mogelijk te bespreken met de betrokken medewerker en samen een oplossing te zoeken. Als dat niet lukt, kunt u de leidinggevende inschakelen. Ouders mogen meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie.

Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende consequenties kan hebben.

>>bekijk het jaarverslag klachtenregeling 2015 OC KDV/BSO Tuintje Regenboog
>>bekijk het jaarverslag klachtenregeling 2015 OC KDV/BSO Vlinder Regenboog